juni 4, 2023
Många vill fortsätta att jobba hemifrån

Många vill fortsätta att jobba hemifrån

Vi är många svenskar som har haft möjligheten att kunna jobba hemifrån det dryga senaste året. Såklart är det även den rådande coranapandemin som är orsaken till att allt flera fått möjligheten av sina arbetsgivare att kunna jobba från hemmets trygga vrå.

När nu många arbetsgivare har analyserat det senaste året som har gått så har också många sett att det önskade resultatet fortsatt har kunnat levererats av de anställda, och i många fall väl överskridit de uppsatta målen, så blir också den stora frågan om vad som väntar härnäst.

När företag kan se att resultaten fortsätter att komma så som önskat så är det självklart även många företag som kan tänkas sig att fortsätta vara flexibla med var sin personal ska befinna sig någonstans under arbetets gång. Frågar man sedan många av de anställda själv så är det också många som gärna vill fortsätta att kunna jobba hemifrån.

Företagen kan spara pengar

En annan viktig aspekt som troligtvis kommer att göra att än flera företag kommer att låta sina anställda att jobba på självvald plats är förutom att resultaten fortsätter att komma även den att det finns gott om pengar att kunna spara.

För många företag så kan lokaler, maskiner, utrustning och förbrukningsmaterial av olika slag vara dyrbara kostnader. När de anställda får chansen att kunna jobba hemifrån eller från sommarstugan på landet så kan också många företag helt- eller delvis slippa dessa nyss nämnda kostnader.

 

Fasta rutiner viktigt när man jobbar hemifrån

Som alltid när man jobbar där man befinner sig så är det också viktigt med fasta rutiner. Har man möjlighet att lägga sina arbetstimmar så som man själv önskar så är detta också något man verkligen bör uppskatta. Vet man med sig att man är som mest effektiv på morgonen ja då är det också rekommenderat att man kommer upp tidigt och sätter igång med sitt arbete för dagen.

Är man en kvällsmänniska som presterar bäst på kvällen, ja då kan det också vara bäst att sova ut på morgonen för att komma igång på den tid som man känner passar en bäst. Det ena behöver nödvändigtvis heller inte utesluta det andra.

Vill man ta en paus mitt under dagen för att umgås med familjen, träna eller att göra ärenden så kan man också dela upp arbetsdagen i att man jobbar tidigt på morgonen och sedan även fortsätter arbetet under eftermiddagen eller på kvällen.

Som alltid så är god disciplin, bra arbetsro och motivation saker som är viktiga när man vill ge sig själv de bästa förutsättningarna för att kunna jobba hemifrån och för att man fortsatt ska leverera bra resultat till sin arbetsgivare.